Product category: תנורים לפיצה

תנור פיצה

תנור פיצה בעל מנגנון מסתובב לאפייה אחידה והקלה בתפעול.

תנור פיצה

תנור פיצה שניתן להתאים בצורה מדוייקת למבנה ועיצוב המסעדה.

תנור פיצה

תנור פיצה בעל כיפה המאפיינת את תנורי הפיצה הקלאסים ממחוז נפולי.