Product brands: Muraglia

שמן זית איטלקי

שמן זית לובסטר

שמן זית איטלקי מסוג קורטינה. משפחת מורליה מייצרת שמן זית בשיטות מסורתיות והקפדה על תהליכי ייצור מסורתיים. אריזת שמן הזית מיוצרת בעבודת יד ע״י אמנים צעירים במהדורות משתנות

שמן זית קקטוס

שמן זית איטלקי מסוג קורטינה. משפחת מורליה מייצרת שמן זית בשיטות מסורתיות והקפדה על תהליכי ייצור מסורתיים. אריזת שמן הזית מיוצרת בעבודת יד ע״י אמנים צעירים במהדורות משתנות

שמן זית קשת

שמן זית איטלקי מסוג קורטינה. משפחת מורליה מייצרת שמן זית בשיטות מסורתיות והקפדה על תהליכי ייצור מסורתיים. אריזת שמן הזית מיוצרת בעבודת יד ע״י אמנים צעירים במהדורות משתנות

שמן זית סרדינים

שמן זית איטלקי מסוג קורטינה. משפחת מורליה מייצרת שמן זית בשיטות מסורתיות והקפדה על תהליכי ייצור מסורתיים. אריזת שמן הזית מיוצרת בעבודת יד ע״י אמנים צעירים במהדורות משתנות