Product brands: MAM

טאבונים מקצועיים

תנור פיצה

תנור פיצה בעל מנגנון מסתובב לאפייה אחידה והקלה בתפעול.

תנור פיצה

תנור פיצה שניתן להתאים בצורה מדוייקת למבנה ועיצוב המסעדה.

תנור פיצה

תנור פיצה בעל כיפה המאפיינת את תנורי הפיצה הקלאסים ממחוז נפולי.