Product brands: filotea

פסטות ביצים

פסטה ביצים דפי לזניה

פסטת ביצים ייחודית המיוצרת ע״פ מתכון מסורתי אשר מזכירה בטעמה פסטה ביתית אמיתית.

פסטה ביצים פטוצ’יני

פסטת ביצים ייחודית המיוצרת ע״פ מתכון מסורתי אשר מזכירה בטעמה פסטה ביתית אמיתית.

פסטה ביצים פפרדלה

פסטת ביצים ייחודית המיוצרת ע״פ מתכון מסורתי אשר מזכירה בטעמה פסטה ביתית אמיתית.