La Perruche

קוביות סוכר

לפני‭ ‬עשרות‭ ‬שנים, ‬במהלך‭ ‬מסעות‭ ‬הצלב‭, ‬גילו‭ ‬הצרפתים‭ ‬את‭ ‬טעמו‭ ‬המתוק‭ ‬של‭ ‬סוכר‭ ‬הקנים. ‬כינויו ‭”‬נותן‭ ‬דבש‭ ‬ללא‭ ‬דבורים‭” ‬ניתן‭ ‬לו‭ ‬ע‭”‬י‭ ‬הקיסר‭ ‬הפרסי‭ ‬דריוס‭ ‬אשר‭ ‬נתקל‭ ‬בצמח‭ ‬לראשונה‭ ‬כשיצא‭ ‬לכבוש‭ ‬את‭ ‬איי‭ ‬הודו‭.

‬מקורו‭ ‬של‭ ‬סוכר‭ ‬הקנים‭ ‬של‭ ‬חברת ‬La Perruche‭ ‬ ‬באי‭ ‬הטרופי‭ ‬ראוניון ‬(לשעבר‭ ‬בורבון)‭ ‬בצרפת.

‬אדמת‭ ‬האי‭ ‬העשירה‭, ‬הגשמים‭ ‬והרוחות‭ ‬מהווים‭ ‬בסיס‭ ‬אידאלי‭ ‬לגידול‭ ‬קנה‭ ‬הסוכר‭.‬

מוצרים מובילים

קוביות סוכר קנים חום

קוביות סוכר קנים לבן